Enter your keyword

View Page in English

Cơ quan Việt Dưỡng được thành lập năm 1993. Là một tổ chức trong cộng đồng, nhằm mục đích cung cấp những dịch vụ chăm sóc cho các bệnh nhân, gia đình và bạn bè thân thiết của họ trong thành phố Houston và các vùng phụ cận thuộc tiểu bang Texas.

Chương trình cung cấp dịch vụ được bảo trợ 100% của Medicare và Medicaid do nhóm chuyên viên người Việt Nam gồm có:

Chăm sóc bệnh nhân do các Bác Sĩ , Y Tá chuyên môn thực hiện.

Các dịch vụ xã hội và giúp đỡ thiện nguyện.
Hướng dẫn dinh dưỡng, vật lý trị liệu

Phụ trợ các việc chăm sóc thân thể, làm thức ăn và các việc nhẹ trong nhà.

Cho thuốc giảm đau, cấp bình dưỡng khí, thiết bị và vật dụng y khoa.
Chăm sóc ngắn hạn hay thường xuyên 24 giờ tại tư gia hoặc viện an dưỡng.

Đây là một chương trình chuyên chăm sóc về phương diện thể chất, tinh thần và tình cảm, được duyệt xét lại và thay đổi, để có những tiêu chuẩn tốt cho các bệnh nhân.

Mọi chi tiết thắc mắc cần tham khảo. Xin vui lòng liên lạc điện thợi:
713-688-3478